Informace České telekomunikační infrastruktury a. s.
k vyjádření o existenci sítí - nadzemních nebo podzemních telekomunikačních vedeníČlánek vložen: 20.05.2016, 09:28:40,