Vlkov - Úvodní strana

10.02.2015 | TISK


Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

Obec Vlkov uveřejňuje informace:

- na úřední desce – na obecním úřadě a na obchodě se smíšeným zbožím,

- prostřednictvím internetové úřední desky - adresa: www.obecvlkov.cz,

- informace je možné dále získat v kanceláři obecního úřadu o úředních hodinách (čtvrtek 18 - 20 hod.).

 

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 

Ústně

- osobně na Obecním úřadě ve Vlkově o úředních hodinách,

- telefonickým dotazem na tel. č.: 491 810 650.

 

Písemně

- na adrese: Obecní úřad Vlkov, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř.

 

Elektronicky

- e-mail: ouvlkov@email.cz

Obec poskytne údaje, které se vztahují k její samostatné i přenesené působnosti.
Výjimkou jsou informace, jejich zveřejnění vylučuje zákon.Poskytnuté informace

05.04.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Poskytnuté informace (1)
Otevři soubor *1862.pdf   Žádost o informace - třídění a nakládání s odpady