Vlkov - Úvodní strana

Územní plán Vlkov

07.12.2016 | TISK
Soubory vložené ke článku: Územní plán Vlkov (8)
Otevři soubor *1781.pdf   Územní plán Vlkov
Otevři soubor *1782.pdf   Hlavní výkres
Otevři soubor *1783.pdf   Koordinační výkres
Otevři soubor *1785.pdf   Výkaz předpokládaných záborů půdního fondu
Otevři soubor *1786.pdf   Výkres širších vztahů
Otevři soubor *1787.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Otevři soubor *1784.pdf   Schéma vyhodnocení záměrů z ÚPD na provedení změn v území
Otevři soubor *1788.pdf   Výkres základního členění území