Vlkov - Úvodní strana

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

16.10.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (1)
Otevři soubor *1992.pdf   Veřejná vyhláška


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vlkov 16.10.2017

06.10.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vlkov 16.10.2017 (1)
Otevři soubor *1983.pdf   Pozvánka


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

04.10.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (1)
Otevři soubor *1979.pdf   Oznámení o době a místě konání voleb


Výlep volebních plakátů - informace

04.10.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Výlep volebních plakátů - informace (1)
Otevři soubor *1978.pdf   Informace pro výlep volebních plakátů


Jmenování zapisovatele okreskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017

31.08.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Jmenování zapisovatele okreskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017 (1)
Otevři soubor *1960.pdf   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise


Oznámení o počtu volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech
20. a 21. 10. 2017

30.08.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Oznámení o počtu volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech
20. a 21. 10. 2017 (1)
Otevři soubor *1958.pdf   Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků


Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017

09.08.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017 (1)
Otevři soubor *1948.pdf   Stanovení minimálního počtu členů OVK


Zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

21.03.2017 | TISK


Dokumenty rozpočtového hospodaření obce Vlkov (rozpočet, rozpočtová
opatření, závěrečný účet) jsou zveřejňovány v elektronické podobě na www.www.obecvlkov.cz odkaz Zastupitelstvo pododkaz Schválené dokumenty rozpočtového hospodaření obce Vlkov.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí o úředních hodinách na Obecním úřadu ve Vlkově.


Obnova staré ovocné aleje u Vlkova

16.01.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Obnova staré ovocné aleje u Vlkova (1)
Otevři soubor *1803.pdf   Obnova ovocné aleje


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov
v r. 2017 T.J. Sokol Vlkov

06.01.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov
v r. 2017 T.J. Sokol Vlkov (1)
Otevři soubor *1798.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vlkov T. J. Sokol Vlkov


UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

30.01.2017 | TISK


- upozorňujeme občany na dodržování zákazu vyvážení odpadu do polních cest pod pokutou 10 000 Kč
- žádáme občany o dodržování nočního klidu
- upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů po obci


Upozornění - telefonní číslo na rozhlasovou ústřednu veřejného rozhlasu v obci Vlkov 725 550 650

28.06.2017 | TISK