Vlkov - Úvodní strana

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - žací traktor

25.05.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - žací traktor (1)
Otevři soubor *2155.pdf   Výzva k podání nabídky


Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce

24.05.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce (1)
Otevři soubor *2152.pdf   Oznámení


Návrh závěrečného účtu Obce Vlkov za rok 2017

24.05.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Návrh závěrečného účtu Obce Vlkov za rok 2017 (9)
Otevři soubor *2143.pdf   Návrh závěrečného účtu Obce Vlkov za r. 2017
Otevři soubor *2146.pdf   Závěrečný účet - plné znění
Otevři soubor *2147.pdf   Výkaz FIN 2-12M
Otevři soubor *2149.pdf   Rozvaha
Otevři soubor *2148.pdf   Příloha
Otevři soubor *2151.pdf   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Otevři soubor *2150.pdf   Výkaz zisku a ztráty
Otevři soubor *2145.pdf   Inventarizační zpráva
Otevři soubor *2144.pdf   Komentář k výsledkům fin. kontrol


Sdělení - pověřenec pro ochranu osobních údajů

23.05.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Sdělení - pověřenec pro ochranu osobních údajů (1)
Otevři soubor *2139.pdf   Sdělení -pověřenec


Porovnání výpočtu ceny za vodné a stočné r. 2017

02.05.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Porovnání výpočtu ceny za vodné a stočné r. 2017 (1)
Otevři soubor *2126.pdf   Porovnání cen - výpočet ceny vodné a stočné r. 2017 MěVAK Jaroměř


Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2018

25.04.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2018 (3)
Otevři soubor *2125.pdf   Informační leták - zasílání složenek
Otevři soubor *2124.pdf   Informační leták pro poplatníky
Otevři soubor *2123.pdf   Veřejná vyhláška


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 T.J. Sokol Vlkov

05.01.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 T.J. Sokol Vlkov (1)
Otevři soubor *2061.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace T. J. Sokol Vlkov


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov
v r. 2017 T.J. Sokol Vlkov

06.01.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov
v r. 2017 T.J. Sokol Vlkov (1)
Otevři soubor *1798.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vlkov T. J. Sokol Vlkov


UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

30.01.2017 | TISK


- upozorňujeme občany na dodržování zákazu vyvážení odpadu do polních cest pod pokutou 10 000 Kč
- žádáme občany o dodržování nočního klidu
- upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů po obci


Upozornění - telefonní číslo na rozhlasovou ústřednu veřejného rozhlasu v obci Vlkov 725 550 650

28.06.2017 | TISK