Vlkov - Úvodní strana

Návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok 2019 a 2020
Plnění rozpočtu za rok 2017

16.02.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Návrh rozpočtu Obce Vlkov na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na rok 2019 a 2020
Plnění rozpočtu za rok 2017 (4)
Otevři soubor *2076.pdf   Návrh rozpočtu Obce Vlkov na r. 2018 - příjmy
Otevři soubor *2077.pdf   Návrh rozpočtu Obce Vlkov na r. 2018 - výdaje
Otevři soubor *2078.pdf   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkov na r. 2019 a 2020
Otevři soubor *2079.pdf   Plnění rozpočtu Obce Vlkov za rok 2017 - výkaz FIN 2-12M


Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
(říjen 2016 - leden 2018) - návrh zprávy

14.02.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
(říjen 2016 - leden 2018) - návrh zprávy (1)
Otevři soubor *2075.pdf   Veřejná vyhláška


Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR

18.01.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR (1)
Otevři soubor *2069.pdf   Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 T.J. Sokol Vlkov

05.01.2018 | TISK
Soubory vložené ke článku: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 T.J. Sokol Vlkov (1)
Otevři soubor *2061.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace T. J. Sokol Vlkov


Zveřejnění o době a místě konání volby prezidenta republiky

21.12.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Zveřejnění o době a místě konání volby prezidenta republiky (1)
Otevři soubor *2056.pdf   Zveřejnění o době a místě konání volby prezidenta republiky


Informace - výlep volebních plakátů

21.12.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Informace - výlep volebních plakátů (1)
Otevři soubor *2055.pdf   Informace - výlep volebních plakátů


Rozpočtové provizorium na rok 2018

18.12.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Rozpočtové provizorium na rok 2018 (1)
Otevři soubor *2053.pdf   Rozpočtové provizorium na rok 2018


Pozvánka pro členy volební komise

14.12.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Pozvánka pro členy volební komise (1)
Otevři soubor *2050.pdf   Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise


Oznámení o počtu volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR, která se koná 12. a 13. 1. 2018 (případně II. kolo 26. a 27. 1. 2018)

22.11.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Oznámení o počtu volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR, která se koná 12. a 13. 1. 2018 (případně II. kolo 26. a 27. 1. 2018) (1)
Otevři soubor *2033.pdf   Informace o počtu volebních okrsků


Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

22.11.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (1)
Otevři soubor *2032.pdf   Jmenování zapisovatele


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo volby 26. a 27. ledna 2017

09.11.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo volby 26. a 27. ledna 2017 (1)
Otevři soubor *2008.pdf   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

21.03.2017 | TISK


Dokumenty rozpočtového hospodaření obce Vlkov (rozpočet, rozpočtová
opatření, závěrečný účet) jsou zveřejňovány v elektronické podobě na www.www.obecvlkov.cz odkaz Zastupitelstvo pododkaz Schválené dokumenty rozpočtového hospodaření obce Vlkov.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí o úředních hodinách na Obecním úřadu ve Vlkově.


Obnova staré ovocné aleje u Vlkova

16.01.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Obnova staré ovocné aleje u Vlkova (1)
Otevři soubor *1803.pdf   Obnova ovocné aleje


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov
v r. 2017 T.J. Sokol Vlkov

06.01.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov
v r. 2017 T.J. Sokol Vlkov (1)
Otevři soubor *1798.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vlkov T. J. Sokol Vlkov


UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

30.01.2017 | TISK


- upozorňujeme občany na dodržování zákazu vyvážení odpadu do polních cest pod pokutou 10 000 Kč
- žádáme občany o dodržování nočního klidu
- upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů po obci


Upozornění - telefonní číslo na rozhlasovou ústřednu veřejného rozhlasu v obci Vlkov 725 550 650

28.06.2017 | TISK