Vlkov - Úvodní strana

Rychtáři ve Vlkově v období feudalismu

17.01.2006 | TISK


(pokud se podařilo zjistit)

  • 1500 - Pavel, rychtář (Pozůstatky desk zemských II, 1872, s.528), k 14.5.1500
  • 1588 - Jan z rychty (Urbář Smiřice 1588, fol. 134a)
  • 1619 - Jan rychtář (Urbář Smiřice 1619, fol. 290a)
  • 1651 - Mikuláš Skrovný (Soupis poddaných podle víry z r. 1651, ves Smiřice, ves Vlkov, fol.48a)
  • 1653 - Mikuláš Skrovný (Berní rula, 11, fol. 960a)
  • 1655 - Václav Eliáš (Urbář Smiřice 1655, fol.225a)
  • 1777 - Jan Adamíra (J. Zeman, Z pamětí Smiřic, 1911, s.65)
  • 1790 - Jan Adamíra (školní fasse, SÚA Praha, J. Zeman in Kraj královéhradecký 10.5.1935, č.55, s.2)