Vlkov - Úvodní strana

Obecně závazné vyhlášky Obce Vlkov

30.03.2017 | TISK
Soubory vložené ke článku: Obecně závazné vyhlášky Obce Vlkov (3)
Otevři soubor *1858.pdf   Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Otevři soubor *1855.pdf   Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství obce
Otevři soubor *1854.pdf   Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů