Vlkov - Úvodní strana

Vlkov (Vlková) součástí smiřického panství (1498, resp. 1533 - 1848)

17.01.2006 | TISK


Od roku 1498 byl Vlkov, tehdy zvaný Vlková, v držení mocného a bohatého rodu Trčků z Lípy a na Lichtmburce, v jejichž vlastnictví zůstal až do konfiskace trčkovského majetku v roce 1636. Majiteli smiřického panství byla česká nebo cizí šlechta, která poddaný lid vesměs bezostyšně vysávala. Majiteli smiřického panství byli v letech 1498 - 1636 Trčkové, 1636 - 1685 (Clam) Gallasové, 1685 - 1715 Šternberkové, 1715 - 1780 Paarové a 1780 - 1848 císařská komora, rakousko-uherský císař. (A. Sedláček, Hrady II, Hradecko, 1883, s.226 - 228.)

Dne 25. října 1533 došlo k rozdělení panství trčkovských na tři díly. Panství Smiřice s naší vsí Vlkov připadlo Mikuláši Trčkovi z Lípy (+1540) (DZV 42, G 16).