Vlkov - Úvodní strana

Slované - feudalismus

17.01.2006 | TISK


Pravděpodobně už v průběhu 6. století n. l. osídlili zdejší krajinu Slované. Ve východních Čechách se usadili Charvati. Později tuto lesnatou krajinu vlastnili Slavníkovci a po sjednocení Čech od konce 10. století Přemyslovci, čímž se stala součástí vznikajícího českého státu.

Ve 12. století zdejší region pravděpodobně pokrývaly ještě souvislé lesní porosty, poněkud rozrušené nevelkými odlesněnými poli, lukami a pastvinami. Na Jaroměřsku roste les na mladších čtvrtohorních naplaveninách, na aluviu a na úrodných spraších. Při soutoku řek Labe, Úpy a Metuje se ještě nacházely bažiny. Lesy tu byly především listnaté, dubiny a bory. Vždyť les Rasošky, poprvé připomínaný k roku 1406 (LE V, 42), je pojmenován podle rozsochatých borovic (Rozschocha - odtud Rasocha - Rasošky). (Dále o lese Rasošky se zmiňuje trhová listina k r. 1500, resp. 1546, v Deskách zemských větších (DZV 6, F 8).)